Podstawy naukowe nacjokratyzmu - tylko na socjocybernetyka.pl

Hasła głoszone przez ideologów Ligi Narodowej, nawołujące do krzewienia świadomości polskiej wśród ubogich warstw społecznych oraz solidaryzmu narodowego były powszechne wśród arystokracji, ziemiaństwa i inteligencji doby narodzin nowoczesnego narodu. Reprezentował je obóz narodowy. Akcenty idei solidaryzmu pojawiają się między innymi w doktrynach politycznych nurtu organicznego konserwatyzmu. Solidaryzm jako kierunek społeczno-polityczny powstał w II połowie XIX wieku, na jego gruncie stanął papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum. Elementy solidaryzmu pojawiające się wielokrotnie na przestrzeni dziejów ponownie odegrały ważną rolę, albowiem były wykorzystywane przy tworzeniu nauk społecznych Kościoła katolickiego, stały także u podstaw korporacjonizmu. Współtwórca Banku Polskiego SA prof. Feliks Młynarski, sympatyk Frontu Morges, proponował nacjokratyzm jako ustrój państwa narodowego. Nacjokratyzm rozumiał on jako nową odmianę solidaryzmu, wychodzącą z zasady chrześcijańskiej miłości bliźniego (poglądy Feliksa Młynarskiego s.327, 376, 411, 425). Podstawową kategorią teorii solidaryzmu jest według Durkheima koncepcja świadomości zbiorowej i społeczeństwa. Wybitny cybernetyk społeczny i politolog doc. Józef Kossecki w  swojej nowej książce daje wykład podstaw naukowych nacjokratyzmu.
Przedstawiamy Państwu pierwszy rozdział nowej książki doc. Józefa Kosseckiego pt. PODSTAWY NAUKOWE NACJOKRATYZMU (link), Warszawa 2009, ROLA TAKTYKI, SZTUKI OPERACYJNEJ, STRATEGII I IDEOLOGII W DZIAŁANIACH SPOŁECZNYCH (doc).