Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Na tajnym froncie. Walka służb wywiadowczych podczas II wojny światowej”


Fragment poznańskiego pomnika  polskich kryptologów

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Urząd Miasta Bydgoszczy, przy współpracy Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowali w dniach 5-8 października b.r. międzynarodową konferencję naukową pt. „Na tajnym froncie. Walka służb wywiadowczych podczas II wojny światowej”. Wezięło w niej udział ponad dwudziestu ekspertów z Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Portugalii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.Konferencja odbyła się w dwóch miastach: Warszawie (5-6 października w Hotelu „Novotel”) oraz Bydgoszczy (7-8 października), miejscu urodzenia Mariana Rejewskiego, jednego z trzech polskich kryptologów, którzy złamali szyfr Enigmy, oraz jednym z najważniejszych centrów działalności polskiego wywiadu przed wrześniem 1939 r.

Konferencji towarzyszyła przygotowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wystawa „Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo nad Niemcami w II wojnie światowej”.

Źródło: strona internetowa www.uroczystosci.udskior.gov.pl